Opening Speech Debate Henk Keilman

Below is the opening speech I gave during my debate with Henk Keilman. It is in Dutch, so unfortunately, it’s not for every one. I do tend to translate it into English to make it more accessible for everyone.


1. Mijn Positie & De Definitie van God:

Het is belangrijk eerst mijn positie te verklaren, want mijn positie is afhankelijk van hoe het woord God gedefinieerd wordt.

– Wordt het woord God gedefinieerd als zijnde dit glas water, dan ben ik een gelover. Ik geloof immers dat dit glas water bestaat.
– Wordt het woord God gedefinieerd als zijnde een hogere energie ergens in het universum, dan ben ik een agnost.
– Wordt het woord God gedefinieerd als zijnde de God uit de Bijbel met de omni-eigenschappen, dan ben ik een atheist omdat deze God op logische gronden niet kan bestaan.
– Wordt het woord God gedefinieerd als zijnde een lichaamsloze geest die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van het universum, dan zit ik ergens tussen een agnost en een atheist in. Het zou kunnen dat deze God bestaat en de eerste oorzaak is, maar het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk om diverse redenen.

Mijn positie is dus afhankelijk van waar we het precies over hebben. En dat brengt mij meteen bij de eerste reden waarom ik een atheist ben. Het woord God is niet goed gedefinieerd. We weten simpelweg niet goed waar we het over hebben wanneer we over God spreken. Het is te vaag.

Vaak vliegen termen als “oneindig” voorbij als zijnde van toepassing op God. God is oneindiig. Maar dit soort kwalificaties brengen ook problemen met zich mee. Hoe kan ik weten of iets oneindig is wanneer ik zelf eindig ben? Wanneer iemand mij wijst op een streep in de lucht en mij vertelt dat deze streep oneindig is, dan kan ik nooit weten of deze streep dat ook daadwerkelijk is. Al blijf ik heel mijn leven naar de lucht staren, op een gegeven moment ga ik toch dood en zal ik nooit weten of die streep ook echt oneindig was. Ik zal altijd maar een deel blijven zien.

Door God de eigenschappen te geven van “buiten ons gezichtsveld” en “buiten onze ervaringswereld” maak je het jezelf er ook niet makkelijker op. Je hebt God nu immers buiten ons perceptievermogen gedefinieerd. Hoe kun je nu weten dat er een God bestaat als je hem definieert als zijnde iets wat buiten ons om leeft?

De definitie van God als zijnde een lichaamsloze geest duikt ook regelmatig op. Maar gezien de huidige stand van de wetenschap, is het hoogstonwaarschijnlijk dat er zoiets kan bestaan als een lichaamsloze geest. Geest is afhankelijk van het lichaam en verandert wanneer het lichaam verandert. Herman Philipse schrijft in zijn boek “God in the Age of Science”:

“Theism is the thesis that God exists, and God is defined as a bodiless spirit. However both research in animal biology and advances in the neurosciences have shown ever more convincingly that the mental life of animals and man depends on brain processes. Although perhaps we cannot always claim that our mental life has been explained by neural research, all empirical investigations suggest that mental phenomena cannot exist without neural substrata”.


2. Mijn Wereldbeeld:

Het is heel goed mogelijk dat er barrieres zitten tussen de werkelijkheid, onze perceptie van die werkelijkheid en onze linguistische vermogens om deze perceptie van de werkelijkheid te beschrijven. Ik bouw mijn wereldbeeld dan ook op vanaf de volgende drie aannames:

1. Het universum bestaat.
2. We kunnen er iets over leren.
3. Modellen met voorspellende gaven zijn beter dan modellen zonder voorspellende gaven.

En wat is nu de beste manier om iets over dit universum te leren? Dat is de wetenschappelijke methode toepassen. Aangezien dit de meest succesvolle methode is in de menselijke geschiedenis. Geen enkele methode heeft het voorelkaar gekregen om vaccins te ontwikkelen, mensen op de maan te zetten en het internet op te bouwen. Philiosopher of Science Herman de Regt zegt dan ook:

“Wetenschap in onze enige betrouwbare bron van kennis. Dat is de grootste ontdekking van de filosofie en dat is een ontdekking die we serieus moeten nemen.”

Wetenschappers houden zich dan ook bezig met het houden van plausibele verhalen over de wereld die twee eigenschappen hebben;

1. Middels dit verhaal kan ik de wereld beter begrijpen.
2. Middels dit verhaal kan ik de wereld voorspellen en er ook toepassingen op maken.

Door God te definieren als iets wat bovennatuurlijk is en als iets wat buiten onze vermogens opereeert, betekent dus dat we via deze wetenschappelijke methode, niets over deze God te weten kunnen komen. Hij ligt buiten het bereik van wat de wetenschap kan aantonen. Hoe weet je dan, dat deze God wel bestaat? Welke betrouwbare methode pas je dan toe? Hoe kom je aan de kennis dat deze God wel bestaat?


3. Kosmologische Argumenten:

Ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar de standpunten van Henk ter voorbereiding op dit debat om natuurlijk zo veel mogelijk gras voor zijn voeten weg te maaien. Ik zal het gaan hebben over twee argumenten voor het bestaan van God die Henk misschien verwerkt heeft in zijn speech. Ik ga het hebben over het Kosmologische argument voor het bestaan van God en over het Finetuning argument.

In het Kosmologische argument wordt God gepostuleerd als eerste oorzaak van het universum. De eerste premisse van bijvoorbeeld het Kalam Kosmologische Argument is dan ook: “alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak”. De eerste premisse leidt natuurlijk al meteen tot een probleem wanneer God de eerste oorzaak is. Wat is de oorzaak van God dan? Maar al gauw zal de reactie zijn dat God de uizondering is, aangezien God oneeindig en eeuwig is. Een geval van special-pleading dus.

Als we de Big Bang bestuderen, dan weten we allemaal dat een verstandige kosmoloog zal zeggen, dat alles wat voor de zogenaamde Planck-time gebeurde, wetenschappelijk verder niet te onderzoeken is. We kunnen dus op wetenschappelijke gronden niet zeggen dat een oneindige keten van oorzaken is uitgesloten. Het zou kunnen zijn dat er een Pulsating Unviverse is. Een universum dat bestaat uit in een stortingen en big bangs, een serie die zo eeuwig doorgaat.

God wordt als live-option geponeerd als oorzaak voor het bestaan van het universum, maar dit is eigenlijk niets anders dan een God-van-de-gaten argument. Een gat in onze kennis wordt opgevuld met God. We hebben geen mogelijkheid om te weten wat er zich voor Planck-time afspeelde. Het hadden net zo goed 2 goden kunnen zijn, of 3 goden, of misschien wel 17 goden. Of misschien wel een scheet van een paard. Het feit blijft dat er claims worden gemaakt over zaken waar we geen weet over kunnen hebben.


4. Finetuning:

De eerste vraag die ik altijd stel wanneer er gerefereerd wordt naar het fine-tuning argument is: waarvoor precies is het universum dan ge-finetuned? Voor leven? Dat lijkt me hoogstonwaarschijnlijk aangezien leven in het overgrote deel van het universum niet mogelijk is. Als het universum ge-finetuned is, dan is het ook ge-finetuned voor het bestaan van zwarte gaten, super novas, of het feit dat het Andromeda stelsel op ram koers ligt met dat van ons, of het feit dat de zon op een gegeven moment zal op houden te bestaan en alles om zich heen zal vernietigen. Is dat ook fine-tuning?
Het leven zoals wij dat kennen is alleen maar mogelijk door deze combinatie van constanten, maar er zijn oneindig verschillende andere mogelijke levens die met een heleboel andere combinaties van constanten denkbaar zijn.


5. Conclusie:

Er is geen enkel valide argument dat een God de eerste oorzaak van het universum is. Er is geen enkel valide argument voor een intentionele act wanneer we naar het leven hier op aarde kijken. Er is ook geen betrouwbare kenmethode die gebruikt kan worden om vast te stellen of er zoiets als een God bestaat. Zeker niet wannneer deze God onduidelijk gedefinieerd wordt en afhanelijk van de definitie, op logische gronden kan worden uitgesloten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s